Rosenmetoden

Rosenmetoden har sit navn efter den tysk-amerikanske fysioterapeut Marion Rosen, der gennem et livslangt studie af sammenhængen mellem åndedræt, muskelspændinger og følelser har udviklet den respektfulde, opmærksomme og enkle berøring. Denne milde men dybdegående berøring kan bevirke, at kroppen selv giver slip på dybe spændinger og tillader effektfuld forandring.

Den milde men alligevel faste berøringsform giver mulighed for, at kroppen kan opleve sine spændinger og få de ubevidste muskelspændinger til at vende tilbage til deres normale tilstand.

Rosenterapeutens hænder møder de spændte muskler med det samme tryk, som de selv holder med. Hænderne lytter efter forandring. Når musklerne slapper af, vil de begynde at bevæge sig i takt med åndedrættet. Rosenterapeuten registrerer disse forandringer og betragter dem som broen mellem det bevidste og det ubevidste.

Efterhånden som musklerne afslappes, og åndedrættet bliver friere og dybere, kan glemte følelser og erindringer komme op og blive bevidste igen. Rosenterapeuten bliver ”jordemoder” for klientens indre processer, men klienten er altid den, der ved bedst.

Når en følelse får lov til at komme til udtryk, kan blokeringen slippes, og kroppen bliver mere fri til at bevæge sig og være levende. Dette frigør energi og leder til afspænding og selvindsigt.

Reaktionerne i en Rosenbehandling er meget forskellige. For mange er det en skøn meditativ stund. Andre taler, ler eller græder. Kroppen giver slip på netop det, du er parat til at håndtere. I dagene efter en Rosenbehandling vil man ofte opleve at have fået indsigt, lindring og større handlerum.

Tiden mellem de enkelte Rosenbehandlinger er også vigtig. Her integreres både den fysiske ændring i holdning og den indre oplevelse. Man vil ofte opleve at drømme mere, samt tale og handle på en mere fri måde efter at have været i kontakt med sin krop og sit ubevidste på denne måde. Eller der kan ske en opblomstring af kreativitet og livsglæde. En enkelt behandling kan være en meget dyb oplevelse, men som regel er det summen af flere behandlinger, der gør den store forskel.

Rosenmetodens intention er at vise mennesker, hvem de er, og hvad de rummer inderst inde. Resultatet er en invitation til vækst og udfoldelse.

Metoden er ikke velegnet for:

– Mennesker med svære psykiske sygdomme

– Personer i akut personlig krise, som eksempelvis få uger efter en ægtefælles død

– Mennesker med afhængighed af alkohol, stoffer eller medicin (min 1 år uden afhængighed er nødvendig)

– Børn (Rosenmetoden behandler kun børns forældre)

I disse tilfælde har man brug for de forsvar, kroppens spændinger udgør. Men senere, når livet har ændret sig, og der er større tryghed, eller man er blevet voksen, kan det være udbytterigt at arbejde med Rosenmetoden for at få mere plads og større udfoldelsesmulighed.