Emotionel Anatomi 1

I Emotionel Anatomi, som er en obligatorisk del af uddannelsen til Rosenterapeut og bevægelsesinstruktør, lærer du om kroppens bevægeapparat, især musklerne, gennem billeder, ord, følesans og bevægelser.

Du lærer:

  • Navne på udvalgte knogler og muskler på latin, så du evt. kan studere videre i anden anatomi litteratur.
  • Hvor i din egen krop musklerne sidder
  • Hvordan det føles indefra og udefra når musklen er spændt
  • Hvilke bevægelser musklen kan gøre
  • Hvad der er svært at gøre, når musklen er spændt pga. ubevidste muskelspændinger
  • Hvordan den hæmmede bevægelse kan spejle en eller flere følelser
  • Hvordan kroppens tilbageholdte følelser kan “læses” i muskelspændingerne
  • Hvordan metaforer omkring kroppen, kan bruges i Rosenbehandlinger til at give klienten en forståelse af sig selv

Der vil hver dag være Rosenbevægelser, hvor du mærker din egen krop gennem guidede bevægelser til musik.

På Anatomi 1, som afholdes denne gang, ligger fokus på overkrop, vejrtrækning og skulder/arm. På Anatomi 2 er fokus på ryggen, underkrop og ben. På begge kurser starter vi med et overblik og en generel forståelse af Bevægeapparatets funktioner, både fysisk og psykisk. Derfor er det lige meget hvilket af de to kurser, du deltager i først.

Der udleveres et skriftligt materiale på hvert kursus med tekst og billeder. Og der vil være mulighed for at løse en skriftlig repetitions opgave efterfølgende.

Har du tidligere deltaget i Emotionel Anatomi 1, kan du komme med på kurserne igen for halv pris.

Der undervises fra kl. 9.30 – 16.30 alle dage.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål: Maja Skau-Olsen på majaskau@gmail.com eller 22 18 04 19. Indbetaling af depositum på 900 kr. eller det fulde beløb ved tilmelding: Arbejdernes landsbank: 5370-252058. Hele beløbet skal være indbetalt senest 1 mdr. før kursets begyndelse.

Kurset foregår på Audonicon i Skanderborg. Der er mulighed for simpel billig overnatning.

KURSUSTILMELDING

9 + 7 =

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".