Rosenmetoden

To uddannelser

Marion Rosen har gennem mange år studeret sammenhængen mellem muskelspændinger, åndedræt og bevægelsesfrihed. Marions livsværk blev samlet i Rosenmetoden, som består af to særskilte uddannelser: Rosenmetodens kropsarbejde og Rosenbevægelser. Disse to uddannelser supplerer gensidig hinanden.

Rosenmetoden som behandling

Gennem en særlig, nærværende og omsorgsfuld, berøring, skaber Rosenterapeuten et møde med klientens muskelspændinger. Dette møde åbner for at klienten kan få dybere kontakt med hele sit væsen og huske sin oprindelige glæde ved livet. I processen kan klienten gennem kroppen møde: sine forsvar, fortrængte minder og følelser samt sine glemte ressourcer og livsmod.

Rosenterapeuten giver ubetinget opmærksomhed og kontakt gennem berøringen, og bruger ord til at skabe klarhed og fordybe processen. Fokus er ikke på at finde fejl eller fixe noget, analysere eller fortolke noget, men simpelthen invitere til større selvudfoldelse, hvordan det end ser ud for den pågældende klient på det pågældende tidspunkt.

Forståelse for åndedrættet er central for Rosenterapeutens arbejde, da det er gennem forandringer i den måde åndedrættet får plads i kroppen, at processen kan følges og udfoldes.

I uddannelsen til Rosenterapeut lægges der stor vægt på at eleven selv oplever denne proces med selvudfoldelse og derigennem legemliggører Rosenmetodens muligheder. Resultatet kan være både fysisk: smerter og bevægelsesindskrænkninger bedres; følelsesmæssigt: større indre ro og bedre relationer samt åndeligt: stærkere kontakt med det, der opleves meningsfuldt i den enkeltes liv.

Rosenmetoden som bevægelsesform

Ved enkle øvelser, understøttet af varieret musik, bevæges hele kroppen igennem. Alle led bliver smurt og der skabes plads til større vejrtrækning i kroppen. Når der kommer mere ilt ind i kroppen, skal hjertet ikke arbejde så hårdt for at pumpe ilt nok rundt i kroppen. Cirkulationen bliver bedre.

Alle bevægelserne gøres uden anstrengelse, derved kan muskler og led bevæge sig til deres yderposition uden at skade kroppen. Bevægelserne bevæges kun til der, hvor der er en muskelspænding, kroppen tvinges ikke til at gå over sine grænser. Derved får kroppen tid til at mærke, hvad det er der sker og mærke at grænserne bliver respekteret. Ved at bevæge kroppen i et roligt tempo og stimulere de enkelte muskler, får eleven mulighed for at mærke, hvad det er der bliver bevæget, og når kroppen slipper muskelspændingen, hvad det er, der har været tilbageholdt. Den fysiske og mentale åbning, der skabes, når du bevæger dig uden anstrengelse, betyder, at du kan være meget mere tilstede i livet. Du kan bevæge dig fra en fri krop.

Når kroppen bevæges med nærvær og respekt, kommer letheden og legen frem.

Livets dans kan folde sig ud.

Marion Rosen

Roseninstituttet

Bøger, video og artikler

 Metoden er ikke velegnet for:

  • Mennesker med svære psykiske sygdomme.
  • Personer i akut personlig krise, som eksempelvis få uger efter en ægtefælles død.
  • Mennesker med afhængighed af alkohol, stoffer eller medicin. (min 1 år uden afhængighed er nødvendig).
  • Børn – Rosenmetoden behandler kun børns forældre.

I disse tilfælde har man brug for de forsvar, kroppens spændinger udgør. Men senere, når livet har ændret sig og der er større tryghed, eller man er blevet voksen, kan det være udbytterigt at arbejde med Rosenmetoden for at få mere plads og større udfoldelsesmulighed.

Kontakt os

Kontakt os

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".