Etik og kvalitet

Sikring af etik og kvalitet

Vi er organiseret både nationalt og internationalt. I Danmark har vi Foreningen af Danske Rosenterapeuter og internationalt er vi organiseret i The Rosen Institute

Foreningen af Danske Rosenterapeuter samler ikke kun de danske terapeuter og instruktører, det er også en forlængelse af Roseninstituttets krav til etik og kvalitet.

Det internationale Roseninstitut sætter rammerne for etik, kvalitet, uddannelsesstruktur og udvikling.

Etik og kvalitet

Sikring af etik og kvalitet

Vi er organiseret både nationalt og internationalt. I Danmark har vi Foreningen af Danske Rosenterapeuter og internationalt er vi organiseret i The Rosen Institute

Foreningen af Danske Rosenterapeuter samler ikke kun de danske terapeuter og instruktører, det er også en forlængelse af Roseninstituttets krav til etik og kvalitet.

Det internationale Roseninstitut sætter rammerne for etik, kvalitet, uddannelsesstruktur og udvikling.

Det internationale Roseninstitut

Roseninstituttet

Det internationale Roseninstitut blev grundlagt i 1983 for at beskytte og vedligeholde Rosenmetodens kvalitets standarder i hele verden. Det er Roseninstituttet, der fastlægger kriterierne for uddannelsen af Rosenterapeuter, Rosenbevægelseslærere og undervisere i Rosenmetoden og har udarbejdet f.eks. de etiske regler som gælder i vores fag.

Roseninstituttets mission statement:

 • Opretholde kvalitetsstandarderne for Rosenmetoden. Både i Rosenmetodens kropsarbejde, Rosenbevægelserne og i uddannelserne
 • Støtte Rosenterapeuter, Rosenbevægelseslærere, undervisere, uddannelsescentre, Rosenforeninger, praktikårselever, elever og klienter
 • Beskytte Rosenmetodens varemærke ved at Roseninstituttet varetager certificering
 • Skabe en medlems kultur i Rosen samfundet
 • Understøtte udvikling i Rosenmetoden i hele verden

For at leve op til disse statements, har Roseninstituttet bl.a. forskellige udvalg, organiserer en fælles verdenskongres med møder og faglige workshop ca. hvert tredje år (sidste kongres var i Sarajevo i 2023), understøtter et efteruddannelses program + et mentorprogram samt ”The International Rosen Journal”, et fagligt tidskrift (mest på engelsk) med artikler af Rosenterapeuter fra hele verden.

Bestyrelsen i Roseninstituttet mødes 4-6 gange årligt og består af repræsentanter for uddannelsessteder, for Rosenlærere og for Rosenforeninger.

Bliv medlem

Vi anbefaler, at du melder dig ind i Roseninstituttet, når du bliver praktikårselev (pt. 50 euro årligt), men du kan allerede som elev melde dig ind ved en frivillig donation i euro og f.eks. deltage på verdenskongressen ca. hvert 3 år, eller se en af de efterhånden mange webinars med Rosenlærere fra hele verden, der er findes på hjemmesidens medlemsside. Flere af hjemmesidens sider er oversat til flere sprog, herunder dansk og flere er på vej.

Selvom du ikke er medlem, kan du på hjemmesiden  www.Roseninstitute.net:

 • Tilmelde dig nyhedsmail fra bestyrelsen og blive orienteret den vej (på engelsk)
 • Orientere dig i en kalender, der viser kurser og begivenheder relateret til Rosenmetoden i hele verden
 • Se video’er med Marion Rosen
 • Læse artikler af Rosenterapeuter i ”The international Rosen journal” (mest på engelsk)
 • Blive inspireret ved at læse  om Rosenmetoden

Rosen-instituttet
(The Rosen Institute)

Roseninstituttet

Det internationale Roseninstitut blev grundlagt i 1983 for at beskytte og vedligeholde Rosenmetodens kvalitets standarder i hele verden. Det er Roseninstituttet, der fastlægger kriterierne for uddannelsen af Rosenterapeuter, Rosenbevægelseslærere og undervisere i Rosenmetoden og har udarbejdet f.eks. de etiske regler som gælder i vores fag.

Roseninstituttets mission statement:

 • Opretholde kvalitetsstandarderne for Rosenmetoden. Både i Rosenmetodens kropsarbejde, Rosenbevægelserne og i uddannelserne
 • Støtte Rosenterapeuter, Rosenbevægelseslærere, undervisere, uddannelsescentre, Roseforeninger, praktikårselever, elever og klienter
 • Beskytte Rosenmetodens varemærke ved at Roseninstituttet varetager certificering
 • Skabe en medlems kultur i Rosen samfundet
 • Understøtte udvikling i Rosenmetoden i hele verden

For at leve op til disse statements, har Roseninstituttet bl.a. forskellige udvalg, organiserer en fælles verdenskongres med møder og faglige workshop ca. hvert tredje år (sidste kongres var i Sarajevo i 2023), understøtter et efteruddannelses program + et mentorprogram samt ”The International Rosen Journal”, et fagligt tidskrift (mest på engelsk) med artikler af Rosenterapeuter fra hele verden.

Bestyrelsen i Roseninstituttet mødes 4-6 gange årligt og består af repræsentanter for uddannelsessteder, for Rosenlærere og for Rosenforeninger.

Bliv medlem

Vi anbefaler, at du melder dig ind i Roseninstituttet, når du bliver praktikårselev (pt. 50 euro årligt), men du kan allerede som elev melde dig ind ved en frivillig donation i euro og f.eks. deltage på verdenskongressen ca. hvert 3 år, eller se en af de efterhånden mange webinars med Rosenlærere fra hele verden, der er findes på hjemmesidens medlemsside. Flere af hjemmesidens sider er oversat til flere sprog, herunder dansk og flere er på vej.

Selvom du ikke er medlem, kan du på hjemmesiden  www.Roseninstitute.net:

 • Tilmelde dig nyhedsmail fra bestyrelsen og blive orienteret den vej (på engelsk)
 • Orientere dig i en kalender, der viser kurser og begivenheder relateret til Rosenmetoden i hele verden
 • Se video’er med Marion Rosen
 • Læse artikler af Rosenterapeuter i ”The international Rosen journal” (mest på engelsk)
 • Blive inspireret ved at læse  om Rosenmetoden

Foreningen af Danske Rosenterapeuter

Foreningen blev grundlagt i 1995 og er en faglig sammenslutning af Rosenterapeuter, Rosenbevægelsesinstruktører og praktikårselever. Dens formål er at udbrede kendskabet til Rosenmetoden i Danmark og at sikre, at Rosenmetoden praktiseres professionelt og etisk forsvarligt. Inde for foreningen arrangeres der efteruddannelse, medlemsdage, deltagelse på messer. Den udgør en del den globale faglige organisation The Rosen Institut.

Følg Foreningens aktiviteter her: rosenmetoden.org/events

Foreningens formålsparagraf:

 1. At gøre Rosenmetoden kendt i Danmark
 2. At give medlemmerne mulighed for faglig støtte og vækst
 3. At sikre, at navnet Rosenmetoden benyttes efter reglerne fastsat af The Rosen Institute, og at foreningens etiske regler overholdes.

For mere information kan du se på foreningens hjemmeside: Rosenmetoden.org

 

Foreningen af Danske Rosenterapeuter

 

Foreningen af Danske Rosenterapeuter blev grundlagt i 1995 og er en faglig sammenslutning af Rosenterapeuter, Rosenbevægelsesinstruktører og praktikårselever. Dens formål er at udbrede kendskabet til Rosenmetoden i Danmark og at sikre, at Rosenmetoden praktiseres professionelt og etisk forsvarligt. Inde for foreningen arrangeres der efteruddannelse, medlemsdage, deltagelse på messer. Den udgør en del den globale faglige organisation The Rosen Institut.

Følg Foreningens aktiviteter her: rosenmetoden.org/events

Foreningens formålsparagraf:

 1. At gøre Rosenmetoden kendt i Danmark
 2. At give medlemmerne mulighed for faglig støtte og vækst
 3. At sikre, at navnet Rosenmetoden benyttes efter reglerne fastsat af The Rosen Institute, og at foreningens etiske regler overholdes.

For mere information kan du se på foreningens hjemmeside: Rosenmetoden.org

Kontakt os

Kontakt os

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".