Intensiv i Rosenmetoden

På et intensiv lærer du mere om, hvordan Rosenmetoden kan bruges til at møde dybere områder i dig selv og i andre mennesker.

Du lærer, først og fremmest gennem egne oplevelser, mere om Rosenmetodens vigtigste værktøjer:

• Nærvær, at blive bedre til at rumme hele dig og andre i øjeblikket
• Berøringen, at kunne skelne mellem nuancerne i kontakten
• Ordene, at finde de ord, der hjælper klienten til at se sig selv
• Mødet, hvordan du bruger nærvær, berøring og ord til at møde en anden

Herunder er

• Forskellen mellem at leve “i tankerne” og at leve “i kroppen”
• Lytte med hele dit væsen og tale derfra
• Kropslæsning, at kunne læse hvilke følelser muskelspændinger holder tilbage i en krop
• Åndedrættet, hvordan vi forstår og aflæser åndedrættet for at følge processen

På et intensiv handler det både om personlig og faglig udvikling. Din personlige rummelighed udvikles sideløbende med din faglige forståelse. Et intensiv er en tryg ramme for at du kan udforske det, du holder tilbage af dig selv, både traumatiske ting og positive kvaliteter.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du hele tiden kommer igennem og træner de samme elementer igen og igen, men forstår det dybere og dybere på grund af din personlige udvikling.

Kurset foregår Hos Norup Roskildevej 46 2000 Frederiksberg

På dette kursus er underviserne Intensivlærer Karen Vinding og Seniorlærer Marianne Svedjemyr fra Sverige. Der vil være engelsk oversættelse.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål: Karen Vinding Krop@karenvinding.info eller 26254940. Indbetaling af depositum på 900 kr. eller det fulde beløb ved tilmelding: og betaling til Danske Bank: Reg. 3199. konto 3199369997. Hele beløbet skal være indbetalt senest 1 mdr. før kursets begyndelse.
Ved betaling senest d. 7 februar opnår du en rabat på 300 kr.

KURSUSTILMELDING

5 + 15 =

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".