Intensiv i Rosenmetoden

På et intensiv lærer du mere om, hvordan Rosenmetoden kan bruges til at møde dybere områder i dig selv og i andre mennesker.

Du lærer, først og fremmest gennem egne oplevelser, mere om Rosenmetodens vigtigste værktøjer:

• Nærvær, at blive bedre til at rumme hele dig og andre i øjeblikket
• Berøringen, at kunne skelne mellem nuancerne i kontakten
• Ordene, at finde de ord, der hjælper klienten til at se sig selv
• Mødet, hvordan du bruger nærvær, berøring og ord til at møde en anden

Herunder er

• Forskellen mellem at leve “i tankerne” og at leve “i kroppen”
• Lytte med hele dit væsen og tale derfra
• Kropslæsning, at kunne læse hvilke følelser muskelspændinger holder tilbage i en krop
• Åndedrættet, hvordan vi forstår og aflæser åndedrættet for at følge processen

På et intensiv handler det både om personlig og faglig udvikling. Din personlige rummelighed udvikles sideløbende med din faglige forståelse. Et intensiv er en tryg ramme for at du kan udforske det, du holder tilbage af dig selv, både traumatiske ting og positive kvaliteter.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du hele tiden kommer igennem og træner de samme elementer igen og igen, men forstår det dybere og dybere på grund af din personlige udvikling.

På dette kursus underviser Seniorlærer Maja Skau-Olsen sammen med Karen Vinding, som er intensivlærer i Rosenmetoden og seniorlærer i Rosenbevægelserne.
Der vil være engelsk oversættelse.

Undervisningsdagene er fra kl. 9.30 – 16.30

Tilmelding og eventuelle spørgsmål: Maja Skau-Olsen på majaskau@gmail.com eller 22 18 04 19. Indbetaling af depositum på 1000 kr. eller det fulde beløb ved tilmelding: Arbejdernes landsbank: 5370-252058.
RABAT: Ved betaling senest d. 3. oktober får du 300 kr. i rabat.

Kurset foregår på Audonicon i Skanderborg. Der er mulighed for simpel billig overnatning.

KURSUSTILMELDING

4 + 1 =

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".