Uddannelsen til Rosenterapeut – opbygning og pris

1.niveau:

Det primære fokus er din egen personlige udvikling.

Indhold:

 • 1 grundkursus (10 timer) eller introkursus (5 timer) + 2 Rosenbehandlinger
 • 5 Intensivkurser á 5 dage

Pris i alt: 33.000 kroner

2.niveau:

Fokus er på rollen som terapeut, men også fortsat på din egen personlige udvikling.

Indhold:

 • 4 Intensivkurser á 5 dage
 • 2 Emotionel Anatomi kurser á 5 dage
 • 1 Klinik og klienter kursus
 • Give 7 øvebehandlinger, modtage 7 egenbehandlinger og 7 vejledninger udenfor kurser.

Pris i alt: 49.450 kroner

3.niveau/praktikår:

Her er fokus på at opbygge din egen klinik under vejledning, rollen som terapeut og hvordan din personlige udvikling bidrager til det.

Indhold:

 • 350 Rosenbehandlinger til egne klienter (mod betaling)
 • 25 egenbehandlinger
 • 22 vejledninger
 • 6 praktikårsmøder
 • Administrationsgebyr til DDUR
 • Certificeringsgebyr til Roseninstituttet


Pris i alt: Ca. 40.800 kr.

Indtægt: Ca. 70.000140.000 kr., hvis du tager 200400 kr. for de 350 klientbehandlinger.

 

Uddannelsen i detaljer

1.niveau: Personlig udvikling

 • Grundkursus på 10 timer eller introkursus (5 timer) + 2 Rosenbehandlinger
 • 5 Intensivkurser (heraf højest 1 i udlandet)

Rosenmetoden er en åben, international uddannelse, og det er muligt og anbefalelsesværdigt at tage kurser i andre lande, dog højst 1 Intensiv på hvert niveau og ikke de Intensiver, man skal have evalueringssamtale på. Du skal aflevere en kopi af dit deltagerbevis fra kurser ved udenlandske skoler til DDUR, for at timerne kan tælle med i din uddannelse ved den danske skole.

Vi anbefaler, at man sideløbende med at deltage i kurserne, også modtager private Rosenbehandlinger.

På det 5. Intensiv vil der være en evalueringssamtale med lærerne, hvis man ønsker at gå videre til 2. niveau.

2.niveau: Terapeutrollen

 • 4 Intensiver (heraf højest 1 i udlandet)
 • Emotionel Anatomi 1 med en skriftlig selvtest
 • Emotionel Anatomi 2 med en skriftlig selvtest
 • Klinik og klienter
 • Give 7 øvebehandlinger på venner/bekendte (uden betaling)
 • Modtage 7 egne Rosenbehandlinger hos en uddannet Rosenterapeut, gerne flere
 • Modtage 7 vejledninger hos en vejleder tilknyttet DDUR

På det 8. Intensiv afholdes en evalueringssamtale med lærerne om din nuværende faglige og personlige modenhed i uddannelsen.

På det 9. Intensiv afholdes yderligere en evalueringssamtale med lærerne med henblik på godkendelse til og information om praktikåret. Du kan eventuelt blive bedt om at tage yderligere kurser, vejledninger eller Rosenbehandlinger før endelig godkendelse til praktikåret.

Efter hvert fuldført kursus, får man et kursusbevis på antal gennemførte timer. Dette bevis skal du gemme som bevis på dine timer. DDUR kan eventuelt udstede et erstatningsbevis mod et administrationsgebyr, pt. på 100 kr.

3.niveau/praktikår: Opbygge en klinik

 • Give 350 Rosenbehandlinger til egne klienter mod betaling
 • 11 egne Rosenbehandlinger hos din hovedbehandler (certificeret Rosenterapeut)
 • 14 egne Rosenbehandlinger hos forskellige, certificerede Rosenterapeuter
 • 10 vejledninger hos din 1.vejleder
 • 5 samtaletimer hos din 1.vejleder
 • 5 vejledninger hos din 2. vejleder
 • 3 vejledninger hos valgfrie vejledere i Rosenmetoden tilknyttet DDUR
 • 6 gruppevejledninger à 4 timer med andre praktikårselever.

Din hovedbehandler og din 1. vejleder kan ikke være den samme person. Du bliver evalueret i midten og i afslutningen af praktikkåret. Du kan blive bedt om at tage yderligere vejledninger, Rosenbehandlinger eller give ekstra klientbehandlinger, inden du endeligt godkendes.

Når du er godkendt, er du certificeret Rosenterapeut og vil modtage et certifikat både fra DDUR (på dansk) og fra Roseninstituttet (på engelsk). Der er et gebyr for administration af praktikåret til DDUR i starten af praktikforløbet samt et gebyr for udstedelse af certifikat fra Roseninstituttet i slutningen.

Under praktikåret kan du benytte ordene ‘Rosenmetoden’ og ‘Rosenbehandling’, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at du er ”praktikårselev” eller ”under uddannelse i Rosenmetoden”.

Ordene er varemærkebeskyttede titler og må ikke benyttes af andre end godkendte praktikårselever og certificerede Rosenterapeuter.

 

Hvad foregår på kurserne?

Grundkursus:

Her lærer du om det grundlæggende i Rosenmetoden: Berøring, nærvær, ubevidste muskelspændinger,hvordan vejrtrækningen er et barometer på klientens indre tilstand, og hvordan ord kan ”røre” klienten som en ”tredje hånd”.

Du lærer ved at se og røre og mærke i din egen krop.

Intensiver:

På Intensiverne uddybes og nuanceres Rosenmetodens elementer gennem demonstrationer, øvelser,praktisk erfaring og refleksion. Hvert kursus er unikt og skabes i øjeblikket i samspil med dem, der deltager, samtidig med at alle nuancerne i Rosenmetoden udfoldes.

På alle intensiver kan der deltage elever på flere niveauer. Dette er fordi, undervisningen ikke er noget der skal ”indlæres” eller ”terpes” i en bestemt rækkefølge.

I stedet skaber undervisningen et rum for forståelse og vækst gennem egne oplevelser. Man lærer både bevidst og ubevidst gennem at være tilstede.Læringen er ikke lineær men spiralformet, så man hele tiden kommer omkring de samme elementer, men forstår dem dybere og mere nuanceret for hver gang.

Emotionel anatomi:

I Emotionel anatomi undervises der detaljeret i bevægeapparatets anatomi og fysiologi, især muskler. Fra hvilke bevægelser musklerne kan gøre trækkes tråde til, hvad vi følelsesmæssigt kan gøre. Og hvilke følelser vi lukker af til, når vi skaber ubevidste spændinger i de forskellige kropsdele.

Denne undervisning giver stor inspiration til, hvilke ord vi kan bruge i en Rosenbehandling og til at forstå, hvad der er på spil i klientens krop.Undervisningen består dels af mere traditionel ”tavleundervisning” og dels af praktiske øvelser.

Emotionel anatomi 1 har fokus på overkroppen ,og Emotionel Anatomi 2 har fokus på underkroppen. Efter hvert kursus får du udleveret en skriftlig selvtest, som du kan bruge til at checke din egen indlæring.

Klinik og klienter:

Her undervises i det at have en klinik. Hvilke regler du skal overholde, og hvilke ressourcer du har adgang til. Desuden hvad forskellen er på det at ”give en Rosenbehandling” og det at se klienter henover længere tid.

 

Hvordan er prisen regnet ud?

Niveau 1

Grundkursus eller introdag + to behandlinger = 2.500 kroner

5 Intensiver á 6.100 kroner = 30.500 kroner

I alt: 33.000 kroner

Niveau 2

4 Intensiver á 6.100 kroner = 24.400 kroner

2 Emotionel Anatomi kurser á 6.100 kroner = 12.200 kroner

1 Klinik og klienter kursus á 2700 kroner = 2700 kroner

7 egenbehandlinger á ca. 700 kroner = 4900 kroner

7 vejledninger á ca. 750 kroner = 5.250 kroner

I alt:49.450 kroner

Praktikår

25 egne Rosenbehandlinger á ca. 700 kroner = 17.500 kroner

22 vejledninger á ca. 750 kroner= 16.500 kroner

6 gruppevejledninger af 4 timer ca. 750 kroner= 4.500 kroner

Administrationsgebyr 1.500 kroner

Certifikat fra The Rosen Institute ca. 800 kroner (110 euro)

I alt: 40.800 kroner

Indtægt under praktikår

350 klientbehandlinger á 200 kroner = 70.000 kroner

350 klientbehandlinger á 400 kroner = 140.000 kroner

Alle priser er pr 1. januar 2023 og med forbehold for prisstigninger. Overnævnte er desuden et standarduddannelses-forløb.

 

Kontakt os

Kontakt os

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".