Rosenmetodens tilgang til bevægelser

Mød det ubevidste i kroppen gennem bevægelser

Rosenbevægelser er bevægelser der giver dig mulighed for at kontakte det ubevidste i kroppen. Det du har glemt, men som kroppen stadig bærer på og husker helt ned i detaljerne.

Ved at bevæge kroppen uden anstrengelse og med fokus, får du mulighed for at kontakte dine muskelspændinger, og når de slipper, skabes der plads til større vejrtrækning.

Muskelspændinger er den måde, kroppen holder følelser/ liv tilbage, som der ikke var plads til i dit liv. Større vejrtrækning vil give det tilbageholdte liv luft, og du får mulighed for igen at bevæge dig friere. Når muskelspændinger kontaktes på denne respektfulde måde, er det som at banke på døren til din kropslige frihed.

 

Bliv ét med dine naturlige bevægelser

Rosenbevægelserne er for kroppen de naturlige bevægelser, dvs. bevægelser, der er anatomisk korrekte, og som kroppen kender.

Vi skal derfor ikke lære nye bevægelser men skal i stedet tillade kroppen at bevæge sig, som den er skabt til. Vi skal sammen med kroppen blive bevægelserne.

Rosenbevægelser er enkle, dagligdags bevægelser, der møder kroppens spændinger/ indre liv på en respektfuld måde. Livet, som er i kroppen, kommer til udtryk gennem bevægelserne.

Kropsbevidstheden øges, da alle bevægelserne gøres med nærvær på de muskler, der bevæges.

Intentionen er at skabe frihed i kroppen og give kroppens visdom plads. Mange af bevægelserne er langsomme. Derved skabes der rum for musklernes afspænding. Der er ikke noget, der er bedst, men der er noget, der er bedst for den enkelte krop.

Du skal ikke se ud på en bestemt måde, men du skal skabe mulighed for at mærke din egen krop i dybden.

 

En Rosenbevægelselsestime

Gennem en lektion bevæges hele kroppen med nærværende, ikke anstrengte bevægelser. Alle leddene smøres, og der skabes mere plads til vejrtrækningen. Det betyder, at der bliver en friere cirkulation i kroppen, og hjertet skal derfor ikke pumpe så hårdt for at fordele ilten rundt i kroppen.

Musklerne strækkes til deres yderpunkt, men aldrig længere. Kroppen bliver friere i sine bevægelser og dermed skabes der mere plads i kroppen.

Bevægelserne understøttes af musik. Musik der er med til at kalde bevægelserne frem fra kroppen. For at understøtte så mange bevægelser som muligt vælges varieret musik, varieret i tempo, rytme og stilart.

Den ro, der kan komme i kroppen efter en lektion, hvor muskelspændinger er blevet bevæget, kan være med til at mindske smerte og stress. Balancen bliver bedre, og glæden og legen i kroppen kan tage plads.

 

Rosenmetodens tilgang til bevægelser

Mød det ubevidste i kroppen gennem bevægelser

Rosenbevægelser er bevægelser der giver dig mulighed for at kontakte det ubevidste i kroppen. Det du har glemt, men som kroppen stadig bærer på og husker helt ned i detaljerne.

Ved at bevæge kroppen uden anstrengelse og med fokus, får du mulighed for at kontakte dine muskelspændinger, og når de slipper, skabes der plads til større vejrtrækning.

Muskelspændinger er den måde, kroppen holder følelser/ liv tilbage, som der ikke var plads til i dit liv. Større vejrtrækning vil give det tilbageholdte liv luft, og du får mulighed for igen at bevæge dig friere. Når muskelspændinger kontaktes på denne respektfulde måde, er det som at banke på døren til din kropslige frihed.

 

Bliv ét med dine naturlige bevægelser

Rosenbevægelserne er for kroppen de naturlige bevægelser, dvs. bevægelser, der er anatomisk korrekte, og som kroppen kender.

Vi skal derfor ikke lære nye bevægelser men skal i stedet tillade kroppen at bevæge sig, som den er skabt til. Vi skal sammen med kroppen blive bevægelserne.

Rosenbevægelser er enkle, dagligdags bevægelser, der møder kroppens spændinger/ indre liv på en respektfuld måde. Livet, som er i kroppen, kommer til udtryk gennem bevægelserne.

Kropsbevidstheden øges, da alle bevægelserne gøres med nærvær på de muskler, der bevæges.

Intentionen er at skabe frihed i kroppen og give kroppens visdom plads. Mange af bevægelserne er langsomme. Derved skabes der rum for musklernes afspænding. Der er ikke noget, der er bedst, men der er noget, der er bedst for den enkelte krop.

Du skal ikke se ud på en bestemt måde, men du skal skabe mulighed for at mærke din egen krop i dybden.

 

En Rosenbevægelselsestime

Gennem en lektion bevæges hele kroppen med nærværende, ikke anstrengte bevægelser. Alle leddene smøres, og der skabes mere plads til vejrtrækningen. Det betyder, at der bliver en friere cirkulation i kroppen, og hjertet skal derfor ikke pumpe så hårdt for at fordele ilten rundt i kroppen.

Musklerne strækkes til deres yderpunkt, men aldrig længere. Kroppen bliver friere i sine bevægelser og dermed skabes der mere plads i kroppen.

Bevægelserne understøttes af musik. Musik der er med til at kalde bevægelserne frem fra kroppen. For at understøtte så mange bevægelser som muligt vælges varieret musik, varieret i tempo, rytme og stilart.

Den ro, der kan komme i kroppen efter en lektion, hvor muskelspændinger er blevet bevæget, kan være med til at mindske smerte og stress. Balancen bliver bedre, og glæden og legen i kroppen kan tage plads.

 

Kontakt os

Kontakt os

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".