Rosenbevægelserf

Rosen-bevægelser

Da Marion Rosens klienter spurgte hende, hvad de kunne gøre selv for at vedligeholde den frihed i kroppen, de havde opnået gennem kropsarbejdet på briksen, startede hun sine Rosenbevægelseshold. Det var i 1956 og altså før hun startede med at uddanne folk til Rosenterapeuter.

Der er flere formål med Rosenbevægelserne:

  • Musklerne strækkes og opnår derved deres hvilestilling
  • Leddene bevæges systematisk hvorved der dannes ledvæske der nærer og smører leddene
  • Brystkassen smidiggøres og udvides hvilket giver større plads til vejrtrækningen
  • Mellemgulvet afspændes hvilket bl.a. resulterer i friere vejrtrækning og større velvære
  • Balance og koordination forbedres.

Rosenmetodens tilgang til bevægelser

Hvorfor er uddannelsen som bevægelses-instruktør noget for mig?

Uddannelsens pris og opbygning

KURSER

Se alle vores kurser her

Rosenbevægelserne aktiverer hele kroppen skånsomt, bevægelserne er enkle og det føles godt at udføre dem.

Man mærker sig selv indefra i bevægelsen; hvordan det føles at kunne bevæge sig, eller ikke kunne. Fokus er på den indre oplevelse af sig selv, ikke den ydre præstation. Derfor kaldes Rosenbevægelser også nogle gange for ”work-in” i modsætning til ”work-out”.

Samtidig er det sjovt og glædesfyldt at bevæge sig sammen med andre til god musik.

Prøv det selv

Karen Vinding har ugentlige hold på Vesterbro og Islands Brygge. Desuden tilbyder hun online undervisning onsdag aften på dansk og torsdag formiddag på engelsk. Hun tager også gerne rundt i Danmark og tilbyder bevægeworkshops. Tlf.: 26 25 49 40
Peter Toft Nielsen tilbyder bevægedage flere steder i Danmark. Tlf.: 23 72 39 27

Du kan tage kurser i Rosenbevægelser, se hvornår de afholdes under ‘kurser’.
Derudover vil du ofte opleve en smagsprøve på bevægelserne på intensivkurserne i uddannelsen til Rosenterapeut.

Uddannelse

Uddannelsen til at blive Rosenbevægelsesinstruktør består af mindst 7 3-dages kurser + et praktikår. På kurserne lærer man øvelserne, at finde sin egen musik og at tilpasse øvelserne til de aktuelle deltagere på holdet. I praktikåret får man supervision i at lede sine egne hold i Rosenbevægelser.

Ring til på 60 18 37 40 for mere information og tilmelding.

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".