Intensiv i Rosenmetoden

På et intensiv lærer du mere om, hvordan Rosenmetoden kan bruges til at møde dybere områder i dig selv og i andre mennesker.

Du lærer, først og fremmest gennem egne oplevelser, mere om Rosenmetodens vigtigste værktøjer:

• Nærvær, at blive bedre til at rumme hele dig og andre i øjeblikket
• Berøringen, at kunne skelne mellem nuancerne i kontakten
• Ordene, at finde de ord, der hjælper klienten til at se sig selv
• Mødet, hvordan du bruger nærvær, berøring og ord til at møde en anden

Herunder er

• Forskellen mellem at leve “i tankerne” og at leve “i kroppen”
• Lytte med hele dit væsen og tale derfra
• Kropslæsning, at kunne læse hvilke følelser muskelspændinger holder tilbage i en krop
• Åndedrættet, hvordan vi forstår og aflæser åndedrættet for at følge processen

På et intensiv handler det både om personlig og faglig udvikling. Din personlige rummelighed udvikles sideløbende med din faglige forståelse. Et intensiv er en tryg ramme for at du kan udforske det, du holder tilbage af dig selv, både traumatiske ting og positive kvaliteter.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du hele tiden kommer igennem og træner de samme elementer igen og igen, men forstår det dybere og dybere på grund af din personlige udvikling.

På dette kursus underviser Seniorlærer Ingrid Maria Nordgren, som er medejer af den engelske skole. Jane Spilssbury som er lærer i Rosenmetoden i England og vicepræsident i Roseninstituttet.  Anja Huss intensivlærer her i Danmark. Der vil være engelsk oversættelse.

Undervisningsdagene er fra kl. 9.30 – 16.30

Tilmelding og eventuelle spørgsmål: Anja Huss på anjahuss@live.dk eller 28232639. Indbetaling af depositum på 1000 kr. eller det  fulde beløb ved tilmelding: Den danske Bank 3409 – 13186723
RABAT: Ved betaling senest d. 1. april får du 300 kr. i rabat.

Kurset foregår på Kursuscentret Ådalen. For evt. overnatning kan du tage kontakt til stedet.

For at booke værelse skrives til:
Birgitte Ettrup
mail: booking@visitaadalen.dk

KURSUSTILMELDING

13 + 2 =

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".