Uddannelsen til bevægelsesinstruktør – opbygning og pris

Grunduddannelsen (niveau 1 og 2)

Indhold: 

 • 7 Intensiv kurser á 3 dage
 • 1 observation af en Rosenbevægelsestime, ledet af en uddannet Rosenbevægelsesinstruktør
 • 3 interviews med undervisende lærer på kurset
 • Emotionel Anatomi 1 og 2
 • 1 grundkursus i Rosenmetoden
 • 2 vejledninger (1 vejledning mindst 2 uger før det sidste kursus og 1 vejledning under det
 • sidste kursus)

Pris i alt: 40.700 kroner

Praktikår (niveau 3) 

Indhold:

 • Undervise 25 timer i en gruppe som eleven selv samler
 • 2 intensivkurser, hvorunder eleven skal undervise / superviseres 2 hele lektioner
 • 6 observationer af Rosenbevægelsestimer, ledet af en uddannet Rosenbevægelsesinstruktør
 • Deltage i 6 Rosenbevægelsestimer, som ledes af en uddannet Rosenbevægelsesinstruktør
 • 2 vejledninger af en vejleder i Rosenbevægelser
 • Administrationsgebyr til DDUR
 • Certificeringsgebyr til Roseninstituttet

Pris i alt: 7.900 kroner

Indtægt: 6.250 -10.000 kroner, hvis du har 5-8 elever på dit hold og tager 50 kroner pr. person pr. time.

Uddannelsen i detaljer

Niveau 1 Grunduddannelsen

 • 54 undervisningstimer på intensivkurser
 • 1 interview

Niveau 2 Grunduddannelsen

 • 72 undervisningstimer på intensivkurser
 • 2 interviews
 • 1 observation af en undervisningstime ledet af en uddannet Rosenbevægelsesinstruktør
 • 2 vejledninger (1 vejledning mindst 2 uger før sidste intensivkursus og 1 vejledning under det sidste intensivkursus)
 • Emotionel Anatomi 1
 • Emotionel Anatomi 2
 • 1 grundkursus i Rosenmetoden

Praktikåret

Under praktikåret skal eleven:

 • undervise 25 timer i en gruppe som eleven selv samler.
 • deltage på 2 intensivkurser, hvorunder eleven skal undervise / vejledes 2 hele lektioner.
 • observere 6 Rosenbevægelsestimer, som ledes af en certificeret Rosenbevægelsesinstruktør.
 • deltage i 6 Rosenbevægelsestimer som ledes af en certificeret Rosenbevægelsesinstruktør.
 • modtage yderligere 2 vejledninger af en vejleder i Rosenbevægelser.

Hvad foregår på kurserne?

Intensiver i Rosenbevægelser:

Grunduddannelsen: Der er i undervisningen ikke et bestemt program der skal indlæres. I stedet skabes der mulighed for at du erfarer på egen krop hvad de enkelte bevægelser kan gøre for din krop og hvad det betyder når du er nærværende, lyttende til kroppens egne bevægelser. Du vil lære at blive bevægelserne og forstå hvordan spændinger hæmmer bevægelserne. Derudover lærer du hvordan en time bygges op, hvordan du kan vælge musik og hvordan du bruger ord i undervisningen. Du vil komme til at undervise små sekvenser og på sidste kursus inden praktikåret skal du have 2 supervisioner. I løbet af grunduddannelsen vil du få 3 interviews.

Praktikåret: er så du kan få undervisningserfaring inden du skal ud og undervise på forskellige hold. Du skal deltage på to intensiver hvor du skal observere og deltage i undervisningen. Du får mulighed for gennem et interview at diskutere evt udfordringer i forhold til det at undervise. Du skal osse undervise en hel time og have feed back. 


Emotionel anatomi:

I Emotionel anatomi undervises der detaljeret i bevægeapparatets anatomi og fysiologi, især muskler. Fra hvilke bevægelser musklerne kan gøre, trækkes tråde til hvad vi følelsesmæssigt kan gøre. Og hvilke følelser vi lukker af til når vi skaber ubevidste spændinger i de forskellige kropsdele. Denne undervisning giver stor inspiration til hvilke ord vi kan bruge i en Rosenbehandling og til at forstå hvad der er på spil i klientens krop. Undervisningen består dels af mere traditionel ”tavle undervisning” og dels af praktiske øvelser.

Emotionel anatomi 1 har fokus på overkroppen og Emotionel Anatomi 2 har fokus på underkroppen.

Efter hvert kursus får du udleveret en skriftlig selv test, som du kan bruge til at checke din egen indlæring.

Grundkursus i Rosenmetoden:

Du bliver introduceret til Marion Rosens intension.

Her lærer du om det grundlæggende i Rosenmetoden: berøring, nærvær, ubevidste muskelspændinger, hvordan vejrtrækningen er et barometer på klientens indre tilstand og hvordan ord kan ”røre” klienten som en ”tredje hånd”. Du lærer ved at se og røre og mærke i din egen krop.

Hvordan er prisen regnet ud?

Grunduddannelsen

7 intensiver á 3.500 kroner = 24.500 kroner

2 Emotionel Anatomi kurser á 6.100 kroner = 12.200 Kroner

Grundkursus i Rosenmetoden 2.500 kroner

2 vejledninger á 750 kroner = 1.500 kroner

I alt: 40.700 kroner

 

Praktikår

2 intensiver til halv pris á 1750 kroner = 3.500 kroner

6 x deltagelse i Rosenbevægelsestime á 100 kroner = 600 kroner

2 vejledninger á ca. 750 = 1.500 kroner

Administrationsgebyr 1.500 kroner

Certifikat fra The Rosen Institute ca. 800 kroner (110 euro)

I alt: 7.900 kroner

 

Indtægt under praktikår

25 bevægetimer á 250-400 kroner = 6.250 -10.000 kroner, hvis du har 5-8 elever på dit hold og tager 50 kroner pr. person pr. time.

Alle priser er pr. 1. januar 2023 og med forbehold for prisstigninger. Overnævnte er desuden et standard uddannelsesforløb. 

 

Kontakt os

Kontakt os

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".