Uddannelsen som Rosenterapeut

Vil du være terapeut eller søger du blot en god ramme til at arbejde med dig selv?

Du kan frit vælge, om du vil at tage enkeltstående kurser eller sammenhængende kursusforløb for din egen udviklings skyld, og i dit eget tempo eller om du tager uddannelsen for at blive certificeret Rosenterapeut.

kursus-17-beskra%cc%8aet

Om uddannelsens indhold

Vi studerer kropsarbejdet og de psykologiske aspekter lige intenst. Ved at lære at mærke, se og lytte til kroppens sprog og visdom, skabes der dyb forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke. Uddannelsen igennem opbygges evnen til at opfange og forstå de mange “skjulte” signaler fra såvel kroppen som underbevidstheden. Uddannelsen er en slags “mesterlære”, hvor teori og praksis hænger nøje sammen og opdages ved selv at prøve det i praksis.

De første to dele af uddannelsen (kursusdelen) skaber en fordybelse i din personlige proces og udvikling, samtidig med at du oplæres i Rosenmetoden – du “vokser” ind i arbejdet gennem erfaring.

I den tredje del af uddannelsen (praktikåret), vil dit fokus være på den faglig fordybelse, hvilket også inkluderer den proces, der skal til for dig, for at kunne træde ind i terapeutrollen, og skabe grundlag for at arbejde i din egen klinik.

Uddannelsen som terapeut tager minimum 4 år.

Strukturen ser sådan ud – kort version:

1.niveau: Det primære fokus er din egen personlige udvikling.
Deltage 135 timer på Intensivkurser

2.niveau:Fokus er på rollen som terapeut, men også fortsat på din personlige udvikling.
Deltage 120 timer på Intensivkurser, 30 timer på Anatomikurser, 15 timer på klinik og klienter kursus, samt give 7 øvebehandlinger, modtage 7 egenbehandlinger og 7 vejledninger.

3.niveau/praktikår: Her er fokus på at opbygge din egen klinik under vejledning, rollen som terapeut og hvordan din personlige udvikling bidrager til det.
 Give mindst 350 klientbehandlinger i egen klinik, modtage 25 egenbehandlinger, modtage 22 vejledninger, deltage i 6 praktikårsmøder

Ved afslutning af hvert niveau, afholdes en evaluerings samtale. Her bliver du individuelt godkendt til næste niveau eller evt. bedt om at tage ekstra kurser, behandlinger eller vejledninger. Kriterierne for hvert niveau kan du finde på de næste sider i denne mappe.

Herunder er hvert niveau beskrevet mere i detaljer:

 

UDDANNELSEN TIL ROSENTERAPEUT:

0.niveau: Grundkursus på 10 timer

Før uddannelses start, skal du have et adgangsgivende kursus. Enten i form af et Grundkursus af 10 timer eller et Introkursus af 5 timer + to Rosenbehandlinger.

1.niveau: Deltage 135 timer på Intensivkurser:

 • Intensivkurser er enten 5-dages kurser (30 timer) eller 3 dages kurser (15 timer). Rosenmetoden er en åben, international uddannelse og det er muligt og anbefalelsesværdigt at tage kurser i andre lande, dog højst 1 Intensiv pr. niveau og ikke de Intensiver man skal have evalueringssamtale på. Du skal aflevere en kopi af dit deltagerbevis fra kurser ved andre skoler til DDUR for at timerne kan tælle
 • Vi anbefaler, at man sideløbende med at deltage i kurserne, også modtager private Rosenbehandlinger
 • På det Intensiv, hvor man kommer op på 135 timer, vil der være en evalueringssamtale med lærerne, hvis man ønsker at gå videre til 2. niveau

2.niveau: Deltage 120 timer på Intensivkurser:

 • Deltag på Intensiver i Danmark eller i udlandet (højest 1 på niveau 2) i yderligere 120 timer
 • Modtag 7 egne Rosenbehandlinger hos en uddannet Rosenterapeut, gerne flere
 • Giv 7 øvebehandlinger på venner/bekendte (uden betaling)
 • Modtag 7 vejledninger hos en vejleder tilknyttet DDUR
 • Deltag i kurserne Emotionel Anatomi 1 + 2 (2 x 30 timer) med en skriftlig selv-test
 • Deltag i kurset ”Klinik og klienter” (15 timer)
 • På det kursus, hvor du kommer op på 210 timer (i alt) afholdes en evalueringssamtale med lærerne om din nuværende faglige og personlige modenhed i uddannelsen
 • På det kursus, hvor du kommer op på 255 timer (i alt), afholdes yderligere en evalueringssamtale med lærerne med henblik på godkendelse til og information om praktikåret. Du kan eventuelt blive bedt om at tage yderligere kurser, vejledninger eller Rosenbehandlinger før endelig godkendelse til praktikåret

Efter hvert fuldført kursus, får man et kursusbevis på antal gennemførte timer. Dette bevis skal du gemme som bevis på dine timer. DDUR kan eventuelt udstede et erstatningsbevis mod et administrationsgebyr, pt. på 100 kr.

3.niveau/praktikår: Opbygge en klinik

 • 350 Rosenbehandlinger til egne klienter, hvor du må tage et honorar
 • 25 egne Rosenbehandlinger i alt hos certificerede Rosenterapeuter
 • 17 vejledninger i alt hos godkendte vejledere i Rosenmetoden
 • 6 gruppevejledninger à 4 timer med andre praktikårselever
 • 5 samtaletimer hos din 1.vejleder

Du bliver evalueret ved midten og i afslutningen af praktikkåret. Du kan blive bedt om at tage yderligere vejledninger, Rosenbehandlinger eller give ekstra klientbehandlinger, inden endelig godkendelse. Når du er godkendt, er du certificeret Rosenterapeut og vil modtage et certifikat både fra DDUR (på dansk) og fra The Rosen Institute (på engelsk). Der er et gebyr for administration af praktikåret til DDUR samt et gebyr for udstedelse af certifikat fra Roseninstituttet.

Under praktikåret kan du benytte ordene ‘Rosenmetoden’ og ‘Rosenbehandling’, hvis du tydeligt gør opmærksom på at du er ”praktikårselev” eller ”under uddannelse i Rosenmetoden”. Ordene er varemærket beskyttede titler og må ikke benyttes af andre end godkendte praktikårselever og certificerede Rosenterapeuter.

Elever øver ved briks