The Rosen Institute

International organisation
The Rosen Institute (på dansk Roseninstituttet) er den internationale og overordnede organisation af Rosenmetoden og Rosenbevægelserne. Roseninstituttets formål er at vedligeholde standarden og kvaliteten i faget på verdensplan. Samtidig arbejder Roseninstituttet med at udbrede Rosenmetoden lokalt såvel som globalt. Organisationen blev dannet i 1983.

Bestyrelse
Roseninstuttet varetages af en international bestyrelse. Denne består af lige dele lærere, skoleejere og repræsentanter for terapeutforeninger. Bestyrelsen er sammensat med så mange forskellige landes deltagelse som mulig.

DDUR’s medlemsskab
Det Danske Uddannelsescenter fornyer hvert år medlemskabet af Roseninstituttet, og bidrager derved til at holde rammerne for den oprindelige læreform, de internationale regler og rammer for undervisning og engagerer sig i at støtte det internationale undervisningsmiljø der foregår på tværs af landegrænser.

Etik
Vi skriver også under på, at overholde de etiske principper, afgrænsningen af fagområdet og retningslinjer for professionel adfærd. Læs dokumentet her.

www.roseninstitute.net
Læs mere om Roseninstituttet på www.roseninstitute.net. Her kan du bl.a. også finde terapeuter internationalt, en kalender med kurser i andre lande, læse artikler om Rosenmetoden og fagrelevant forskning.

Klager
Har man klager over uddannelsescentre, beder Roseninstituttets Etiske Kommité eleven henvende sig til lærerteamet på uddannelsen som første trin i at løse konflikten.
Har du en klage over en Rosenterapeut, kan du henvende dig til Etisk Udvalg i Foreningen af Danske Rosenterapeuter.
Find kontaktpersonen til Etisk Udvalg ved at klikke her.
Kan konflikten ikke løses i Danmark, kan du henvende dig til Roseninstituttets Etiske Kommité.
Klik her for at komme til Roseninstituttets kontaktformular.

Her kan du læse vores fags etiske regler:
etiske-regler-for-rosenmetoden-og-rosenbevaegelser-the-rosen-institute-2015