Mini: Miniworkshop i Ballerup: Din motivation afhænger af din tilstand

I mange år har vi brugt pisk/gulerod til at motivere os selv. Mange af os halser rundt af frygt for, at vi ikke får, det vi drømmer om, altså guleroden, eller hvad der vil ske, hvis vi ikke gør dit eller dat.

Nu har man fundet ud af, at motivation handler langt mere om, hvilken tilstand man befinder sig i. Og at finde ud af om den kan ændres.

Vi taler om 3 tilstande.
Der er den, hvor du er tryg. Den er præget af åbenhed, nysgerrighed, kreativitet, leg og nem interageren med andre mennesker.

Så har vi den tilstand, hvor du er mere i alarmberedskab. Du har flere tanker, der handler om, hvis jeg ikke….., så ….. Det er ligesom det, der motiverer dig F.eks. hvis jeg ikke får trænet, så finder jeg aldrig en kæreste… Du vil have fokus på at handle, sige fra, gå din vej.

Og så er der den tredje tilstand, som kan være mere opgivende. Du står måske op om morgen, fordi det gør man, men hvorfor? Der kan være mere følelsen af modløshed, ensomhed, at være et offer for livets omstændigheder.

Det er ikke sådan, at vi befinder os konstant i én tilstand. Det kan variere meget. Ofte har vi dele af os selv, der fungerer, står op og går på job, passer børn eller, hvad vi nu gør. Så kan der være andre dele, som titter/vælter frem i forskellige situationer. Måske når vi er alene, eller når vi er sammen med familien. De kan være mere dysregulerede. Det afhænger alt sammen af, hvad der ligger til grund for, at du befinder dig i de forskellige tilstande.

På denne aften vil jeg introducere jer til kropsterapien Rosenmetoden. Hvordan vi med vores berøring, kan genkende de her tilstande, hvordan vi kan adressere dem med vores ord. Hvordan vi kan hjælpe folk til at blive bevidste om, hvor de befinder sig. Og hvordan man trygt og roligt kan komme i kontakt med de dele af os selv, som måske lever i en mere alarmeret, dissocieret eller opgivende tilstand.

Rosenmetoden handler ikke om at fixe folk, men mere om at blive bevidst, mærke en tryg og nærværende berøring og tilstedeværelse. Og derved begynde at åbne for mere livsglade og motiverede tilstande i os selv.

Hvis du allerede føler dig tryg her i verdenen, så kan det være, du gerne vil assisteres til at få flere potentialer frem i lyset.

Er du meget stresset og i alarmberedskab, så kan det være at du mangler hjælp og støtte til at blive mere tryg og afslappet.

Er du modløs og føler dig fanget i din krop, måske helt har haft en tendens til at forlade din krop, så kan det mere være du mangler hjælp til trygt at kunne mærke dig selv igen og få kontakt med følelser og behov, som har været gemt væk.

De her aftener er interaktive, det vil sige, at de bærer præg at de tilstedeværende. Hvilken tilstand er deltagerne i, hvilken spørgsmål bliver der stillet. Der vil være en øvelse, hvor I bliver guidet til at mærke Rosenberøringen og den kontakt, den kan skabe med tilstanden i jer selv. Der vil være en demonstration på en af deltagerne, så …. Jeg glæder mig. Det plejer altid at blive nogle meget hyggelige og spændende aftener. De er aldrig ens, fordi mennesker er forskellige. Det gør at mit job, som Rosenterapeut aldrig bliver kedeligt😉

Hvis du tilmelder dig et grundkursus, er deltagelsen gratis, ellers koster det 125 kr.
Der vil blive serveret kaffe/the og snacks.

Tilmelding til Anja Huss på 28232639 eller anjahuss@live.dk

Sted:

Ballerup Psykologhus

Centrumgaden 7, 1

2750 Ballerup

Underviser:

Grundkursuslærer Anja Huss

Dato:

26. oktober 2021

Mødetider:

17.00-19.30

Pris:

125 kr.