I: 5-dages intensiv i Skanderborg

På et intensiv lærer du mere om, hvordan Rosenmetoden kan bruges til at møde dybere områder i dig selv og i andre mennesker.

Du lærer, først og fremmest gennem egne oplevelser, mere om Rosenmetodens vigtigste værktøjer:

  • Nærvær, at blive bedre til at rumme hele dig og andre i øjeblikket
  • Berøringen, at kunne skelne mellem nuancerne i kontakten
  • Ordene, at finde de ord, der hjælper klienten til at se sig selv
  • Mødet, hvordan du bruger nærvær, berøring og ord til at møde en anden

Heunder er

  • Forskellen mellem at leve “i tankerne” og at leve “i kroppen”
  • Lytte med hele dit væsen og tale derfra
  • Kropslæsning, at kunne læse hvilke følelser muskelspændinger holder tilbage i en krop
  • Åndedrættet, hvordan vi forstår og aflæser åndedrættet for at følge processen

På et intensiv handler det både om personlig og faglig udvikling. Din personlige rummelighed udvikles sideløbende med din faglige forståelse. Et intensiv er en tryg ramme for at du kan udforske det, du holder tilbage af dig selv, både traumatiske ting og positive kvaliteter.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du hele tiden kommer igennem og træner de samme elementer igen og igen, men forstår det dybere og dybere på grund af din personlige udvikling.

På dette intensiv underviser Seniorlærerne Anais Salibian (USA) og Maja Skau-Olsen (DK).

Der undervises både på dansk og engelsk og det oversættes.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål: Maja Skau-Olsen på majaskau@gmail.com eller 22 18 04 19. Indbetaling af depositum eller fuldt beløb ved tilmelding: Arbejdernes landsbank: 5370-252058

Sted:

Audonicon

Grønnedalsvej 14

8660 Skanderborg

Underviser:

Seniorlærer og uddannelsesleder Anais Salibian (USA) og Seniorlærer Maja Skau-Olsen

Dato:

03.-07. april 2019

Mødetider:

Hver dag kl. 9.30 - 16.30

Pris / depositum:

5300 kr. / 900 kr.

Hvis du tilmelder dig før d. 06. februar 2019 kan du opnå en rabat på 400 kr.