A: Emotionel Anatomi 1

Emotionel Anatomi i uddannelsen, som er en obligatorisk del af uddannelsen til Rosenterapeut, lærer du om kroppens bevægeapparat, især musklerne, gennem billeder, ord, følesans og bevægelser.

Du lærer:

  • Navne på udvalgte knogler og muskler på latin, så du evt. kan studere videre i anden anatomi litteratur.
  • Hvor i din egen krop musklerne sidder
  • Hvordan det føles indefra og udefra når musklen er spændt
  • Hvilke bevægelser musklen kan gøre
  • Hvad der er svært at gøre, når musklen er spændt p.g.a. ubevidste muskelspændinger
  • Hvordan den hæmmede bevægelse kan spejle en eller flere følelser
  • Hvordan kroppens tilbageholdte følelser kan “læses” i muskelspændingerne
  • Hvordan metaforer omkring kroppen, kan bruges i Rosenbehandlinger til at give klienten en forståelse af sig selv

Der vil hver dag være Rosenbevægelser, hvor du mærker din egen krop gennem guidede bevægelser til musik.

På Anatomi 1 ligger fokus på overkrop, vejrtrækning og skulder/arm, På Anatomi 2 er fokus ryggen, underkrop og ben. På begge kurser starter vi med et overblik og en generel forståelse af Bevægeapparatets funktioner, både fysisk og psykisk. Derfor er det lige meget hvilket af de to kurser, du deltager i først.

Der udleveres et skriftligt materiale på hvert kursus med tekst og billeder. Og der vil være mulighed for at løse en skriftlig repetitions opgave efterfølgende.

Har du tidligere deltaget i Emotionel Anatomi, kan du komme med på kurserne igen for halv pris.

Tilmelding til: Maja Skau-Olsen på majaskau@gmail.com eller 22 18 04 19. Indbetaling af depositum eller fuldt beløb ved tilmelding: Arbejdernes landsbank: 5370-252058

Sted:

Audonicon

Grønnedalsvej 14

8660 Skanderborg

Underviser:

Seniorlærer Maja Skau-Olsen

Dato:

22.-26. januar 2022

Mødetider:

Kl. 9.30-16.30 hver dag

Pris / depositum:

5800 kr. / 900 kr.