I33: 5-dages Intensiv i København

Sted:

Hos Norup

Roskildevej 46

2000 Fredriksberg

Underviser:

Intensivlærer Karen Vinding og gæstelærer

Dato:

23.-27. marts 2022

Mødetider:

Kl. 9.30-16.30

Pris / depositum:

5800 kr. / 900 kr.