II27: 5-dages Intensiv i Helsingør

På et intensiv lærer du me om, hvordan Rosenmetoden kan bruges til at møde dybere områder i dig selv og i andre mennesker.

Du lærer, først og fremmest gennem egne oplevelser, mere om Rosenmetodens vigtigste værktøjer:

  • Nærvær, at blive bedre til at rumme hele dig og andre i øjeblikket
  • Berøringen, at kunne skelne mellem nuancerne i kontakten
  • Ordene, at finde de ord, der hjælper klienten til at se sig selv
  • Mødet, hvordan du bruger nærvær, berøring og ord til at møde en anden

Heunder er

  • Forskellen mellem at leve “i tankerne” og at leve “i kroppen”
  • Lytte med hele dit væsen og tale derfra
  • Kropslæsning, at kunne læse hvilke følelser muskelspændinger holder tilbage i en krop
  • Åndedrættet, hvordan vi forstår og aflæser åndedrættet for at følge processen

På et intensiv handler det både om personlig og faglig udvikling. Din personlige rummelighed udvikles sideløbende med din faglige forståelse. Et intensiv er en tryg ramme for at du kan udforske det, du holder tilbage af dig selv, både traumatiske ting og positive kvaliteter.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du hele tiden kommer igennem og træner de samme elementer igen og igen, men forstår det dybere og dybere på grund af din personlige udvikling.

For tilmelding kontakt Karen Vinding på +45. 2625 4940 eller krop@karenvinding.info.

Depositum og kursusbetaling skal ske til reg: 3199. kontonr.:3199369997 i Danske Bank.

    

Sted:

Helsingør ferieby

Gammel Hellebækvej 60a

Helsingør

Underviser:

Intensivlærerne Karen Vinding og Valorie Luoto (USA)

Dato:

19.-23. august 2020

Pris / depositum:

5800 kr. / 900 kr.

Hvis du tilmelder dig før d. 24. juni 2020 kan du opnå en rabat på 500 kr.