Klinik og klienter

På dette kursus bliver du klædt på til at starte din egen klinik med Rosenmetoden. Derfor er det godt at tage kurset i løbet af 2. niveau eller lige i begyndelsen af praktikåret.

Vi gennemgår de grundlæggende ting, du har brug for at vide om at starte som selvstændig, og hvor du finder mere hjælp og information. Herunder de forskellige krav du skal leve op til: momsfritagelse, journalføring, GDPR, aktindsigt, regnskabsføring, skat, forsikring.

Desuden gennemgår vi forskellige måder, du kan gøre opmærksom på dig selv og komme i kontakt med potentielle klienter.

Og endelig udforsker vi, hvad det vil sige at arbejde professionelt med Rosenmetoden overfor klienter.

Hvilke klienter kan vi arbejde med og hvilke ikke, og hvordan håndterer vi dem, der ligger lige på grænsen.

Hvad ændrer sig når du begynder at arbejde med klienter i længere forløb? Hvordan fungerer overføring og modoverføring i et terapeutisk forløb?

Hvordan kan du bruge Roseninstituttets etiske retningslinjer og andre ting til at støtte dig undervejs?

Du får udleveret en del skriftligt materiale, som det er bedst at læse på forhånd (efter betaling, kan du aftale afhentning af materialet). Desuden får du udleveret materiale i forbindelse med undervisningen.

Der undervises dagligt fra kl. 9.30-15.30. Der vil være 1 times frokostpause.

Tilmelding og mere information: majaskau@gmail.com

Betaling til Reg. nr. 5370, Kontonr. 252058, inden den 8. september 2023

Undervisere: Maja Skau Olsen og Karen Vinding

KURSUSTILMELDING

5 + 3 =

I første mail får du to kapitler af bogen "Rosenmetoden, når krop og sind mødes".