Uddannelsen som Rosenterapeut

Vil du være terapeut eller søger du blot en god ramme til at arbejde med dig selv?

Du kan frit vælge, om du vil at tage enkeltstående kurser eller sammenhængende kursusforløb for din egen udviklings skyld, og i dit eget tempo eller om du tager uddannelsen for at blive certificeret Rosenterapeut.

kursus-17-beskra%cc%8aet

Om uddannelsens indhold

Vi studerer kropsarbejdet og de psykologiske aspekter lige intenst. Ved at lære at mærke, se og lytte til kroppens sprog og visdom, skabes der dyb forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke. Uddannelsen igennem opbygges evnen til at opfange og forstå de mange “skjulte” signaler fra såvel kroppen som underbevidstheden. Uddannelsen er en slags “mesterlære”, hvor teori og praksis hænger nøje sammen og opdages ved selv at prøve det i praksis.

Første del af uddannelsen (kursusdelen) skaber en fordybelse i din personlige proces og udvikling, samtidig med at du oplæres i Rosenmetoden – du “vokser” ind i arbejdet gennem erfaring.

Under anden del af uddannelsen (praktikåret), vil dit fokus være på den faglig fordybelse, hvilket også inkluderer den proces, der skal til for dig, for at kunne træde ind i terapeutrollen, og skabe grundlag for at arbejde i din egen klinik.

Uddannelsen som terapeut tager minimum 4 år.

 

Struktur

 

Adgangsgivende kursus:

Grundkursus af 10 timer eller et introduktionskursus af 5 timer plus to behandlinger.


1. del –
Deltagelse på kurser, som kan gennemføres på 2 ½ år eller mere:

 • Intensivkurser som kan bestå af 5 dages kurser eller weekendkurser.
  • 5 dages kurserne er af 30 timers undervisning.
  • Weekendintensiverne er af 15 timers undervisning.
  • Rosenmetoden er en åben international uddannelse og det er muligt og anbefalelsesværdigt at tage kurser i andre lande, dog højst 2 intensiver og ikke de intensiver man skal have evalueringssamtale på. Du skal aflevere en kopi af dit deltagerbevis fra kurser ved andre skoler til DDUR.
 • Undervejs vil der være evalueringssamtaler:
  • 1. samtale er efter ca. 135 timers undervisning.
  • 2. samtale efter ca. 210 timers undervisning.
  • 3. Samtale holdes efter ca. 255 timers undervisning, med det formål at vurdere, hvorvidt du er fagligt og personligt moden til at starte i praktikåret. Du kan evt. blive bedt om at tage yderligere kurser, vejledninger eller Rosenbehandlinger inden godkendelsen til praktikåret.
 • I perioden mellem første og anden samtale, kræves:
  • Få 7 egne behandlinger hos en uddannet Rosenterapeut.
  • Give 7 øvebehandlinger på venner/bekendte (uden betaling).
  • Få 7 vejledninger hos en vejleder tilknyttet DDUR.
 • I løbet af 1. del af uddannelsen (kursusdelen), skal følgende kurser tages:
  • Klinik og klienter á 3 dage (15 timer)
  • Anatomi I á 5 dage (30 timer)
  • Anatomi II á 5 dage (30 timer)

Kurserne afholdes hvert andet år.

Anatomikurserne afsluttes med en skriftlig eksamen.

Efter hvert enkelt fuldført kursus, får man et kursusbevis på antal gennemførte timer. Dette bevis skal opbevares som bevis på kurset. Der kan evt. udstedes et erstatningsbevis mod et administrationsgebyr, pt. på 100 kr.


2. del – Praktikår, varer 1 ½ – 2 år:

 • 350 Rosenbehandlinger til egne klienter. Du må tage et honorar.
 • 25 egne Rosenbehandlinger hos uddannede Rosenterapeuter.
 • 17 vejledninger hos uddannede vejledere i Rosenmetoden.
 • 6 gruppevejledninger à 4 timer med andre praktikårselever.
 • 5 samtaletimer hos 1. vejlederen.

Du bliver evalueret ved afslutningen af praktikkåret. Du kan blive bedt om at tage yderligere vejledninger, Rosenbehandlinger eller give ekstra klientbehandlinger, inden endelig godkendelse. Når du er godkendt, er du certificeret Rosenterapeut og vil modtage dit certifikat fra både DDUR (på dansk) og The Rosen Institute (på engelsk).

Brug af navnet ‘Rosenmetoden’ under uddannelsen:

Under praktikåret kan du benytte ordene ‘Rosenmetoden’ og ‘Rosenteraput’ i din markedsføring, ikke før. Samtidig skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du er under uddannelse ved at benytte tilføje ‘praktikårselev’ til titlen.

Fra praktikåret og frem må du tage penge for de Rosenbehandlinger du tilbyder.

Elever øver ved briks