E: Særligt sensitive klienter Efteruddannelse

På dette kursus vil vi dele vores erfaringer med at give Rosenbehandlinger til særligt sensitive klienter.

I følge Elaine Arons bog “Særligt sensitive mennesker”, er sensitivitet en nedarvet egenskab på linje med intelligens eller disponering for sygdom. Modsætningen til sensitivitet er robusthed. Ifølge forskellig forskning ser forholdet mellem antallet af sensitive og robuste individer ud til at være stabilt henover tid, både blandt mennesker og i dyreflokke; ca. 20 procent er sensitive og ca. 80 procent robuste. For den sensitive betyder denne forskel, at hun oftere møder mennesker, der fungerer forskelligt fra hende selv end omvendt, og det kan betyde, at hun ofte oplever sig “forkert” eller “anderledes”. Måske er det især svært at finde nogen at spejle sig i, i forhold til de positive sider ved sensitiviteten.

Ofte kommer denne klient til os, tiltrukket af den blide og omsorgsfulde berøring. Vi oplever måske, at vi relativt nemt kan komme i kontakt med de yderste lag,  men at processen ikke rigtigt fortsætter dybere. At klienten forbliver i en “afventede position”.

Den sensitive person kan egentlig godt mærke sig selv, eller har forholdsvis let ved fysisk at slippe sine spændinger. Udfordringen for hende er primært, at rumme og forstå alle de sanseindtryk, der strømmer ind over hende på en gang, hvis hun slipper. Også fordi, de mange komplekse indtryk ofte skaber angst. Derfor kommer kontakten, accepten og forståelsen fra Rosenterapeuten til at spille en særlig stor rolle for denne klient. (For den mere robuste type, som slipper mere trinvis, er det nemmere at rumme de ting, der kommer op undervejs, også fordi der skal mere til før de bliver bange.)

  • Hvordan kan vi skærpe vores opmærksomhed på denne forskel?
  • Hvad kan vi gøre for at klienten føler sig tryg nok til at give slip?
  • Hvordan hjælper man klienten til at mærke og rumme voldsomme eller intense sansninger?
  • Hvordan kan vi se og udtrykke en positiv forståelse af klienten, der giver hende tillid til sig selv og processen?

Ud over undervisning og demonstrationer, vil der også være delinger og arbejde på hinanden.

Kurset undervises på dansk, men oversættes til engelsk, ligesom der vil være både en dansk og en engelsk assistent. Kurset tæller for 10 timers efteruddannelse. Du kan deltage, hvis du er Rosenterapeut eller praktikårselev.

Sted:

Audonicon

Grønnedalsvej 14

8660 Skanderborg

Underviser:

Seniorlærer Maja Skau-Olsen (Danmark) og Roni Moseson (Israel)

Dato:

17.-18. november 2018

Mødetider:

Begge dage kl. 9.30- 15.30

Pris / depositum:

2650 kr. / 500 kr.