Mini: Miniworkshop nær Vejle

En miniworkshop gør at du:

Går hjem med en ny indsigt i, hvad der kan være årsagen til at du spænder i kroppen.

Får en vis forståelse for, hvorfor lyttende dialog gennem berøring kan virke følelsesmæssigt bearbejdende og fysisk afspændende.

Hører om, hvad de grundlæggende ‘håndværksmæssige’ elementer er.

Med egne øjne, at se nogle af de sammenhænge vi har mellem følelser og krop. Der vil være en demonstration af en almindelig behandling undervejs.

At prøve selv at have hænder som undersøgende, lyttende og spejlende gennem guidede øvelser. Og selv opleve få andres hænderne på dine skuldre og mærke hvordan det er.

Pris :125 kr.
Hvis du deltager i grundkurset samme sted lørdag og søndag, er miniworkshoppen gratis.

Tilmelding:
Tove Nielsen
Telefon: 24476399
E-mail: Tove@Nielsen.mail.dk

Sted:

Møllemarks hus

Hærvejen 62

7183 Randbøl

Underviser:

Seniorlærer Maja Skau-Olsen og Tove Nielsen i grundkursuslærertræning

Dato:

20. april 2018

Mødetider:

Kl. 18-20.30

Pris:

125 kr.