Mini: Miniworkshop i København V.

En miniworkshop gør at du:

Går hjem med en ny indsigt i, hvad der kan være årsagen til at du spænder i kroppen.

Får en vis forståelse for, hvorfor lyttende dialog gennem berøring kan virke følelsesmæssigt bearbejdende og fysisk afspændende.

Hører om, hvad de grundlæggende ‘håndværksmæssige’ elementer er.

Med egne øjne, at se nogle af de sammenhænge vi har mellem følelser og krop. Der vil være en demonstration af en almindelig behandling undervejs.

At prøve selv at have hænder som undersøgende, lyttende og spejlende gennem guidede øvelser. Og selv opleve få andres hænderne på dine skuldre og mærke hvordan det er.

Pris :125 kr.

Der serveres kaffe, the og frugt

Vil du efterfølgende på Grundkursus, holdes næste Grundkursus samme sted i weekenden efter, d. 5. – 6. maj.
Ved deltagelse på Grundkursus er miniworkshoppen gratis.

Tilmelding:
Mette Kragelund
28141822
mettekragelund@gmail.com

Sted:

Naturesource

Vesterbrogade 37, 3. tv.

1620 København V.

Underviser:

Mette Kragelund (i Grundkursus lærertræning)

Dato:

29. april 2018

Mødetider:

10.00 - 12.15

Pris:

125 kr.