W21: 3-dages intensiv i København

På et intensiv lærer du mere om , hvordan Rosenmetoden kan bruges til at møde dybere områder i dig selv og andre mennesker.

Du lærer, først og fremmest gennem egne oplevelser, mere om Rosenmetodens vigtigste værktøjer:

  • Nærvær, at blive bedre til at rumme hele sig selv og andre i øjeblikket
  • Berøringen, atkunne skelne mellem nuancerne i kontakten
  • Ordene, at finde de rigtige ord, der hjælper klienten til at se sig selv
  • Mødet, hvordan du bruger både nærvær, berøring og ord til at møde en anden

Flere emner er for eksempel:

  • Forskellen mellem at leve “i tankerne” og leve “i kroppen”
  • Lytte med hele dit væsen og tale derfra
  • Kropslæsning, at se hvilke følelser, der holdes tilbage i kroppen af muskelspændinger
  • Åndedrættet, hvordan vi forstår og aflæser åndedrættet for at følge processen

På et intensiv handler det både om personlig og faglig udvikling, Din personlige rummelighed udvikles sideløbende med din faglige forståelse. Et intensiv er en tryg ramme for at du kan udforske det, du holder tilbage af dig selv, både traumatiske ting og positive kvaliteter.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du kommer igennem og træner  de samme elementer igen og igen, men forstår det dybere og dybere, pga. din personlige udvikling.

På dette intensiv underviser Seniorlærer Maja Skau-Olsen og Intensivlærer Karen Vinding

Tilmelding til info@rosenmetoden.dk

Sted:

Naturesource

Vesterbroggade 37, 3 sal tv.

1620 København V

Underviser:

Seniorlærer Maja Skau-Olsen og Intensivlærer Karen Vinding

Dato:

2.-4. februar 2018

Mødetider:

Fredag kl. 16-20.30 Lørdag kl. 9.30-15.30 søndag kl. 9.30-16.30

Pris / depositum:

2650 kr. / 500 kr.

Hvis du tilmelder dig før d. 8. december 2017 kan du opnå en rabat på 200 kr.