II 24: 3-dages intensiv i København

På et intensiv lærer du mere om, hvordan Rosenmetoden kan bruges til at møde dybere områder i dig selv og i andre mennesker.

Du lærer, først og fremmest gennem egne oplevelser, mere om Rosenmetodens vigtigste værktøjer:

  • Nærvær, at blive bedre til at rumme hele dig og andre i øjeblikket
  • Berøringen, at kunne skelne mellem nuancerne i kontakten
  • Ordene, at finde de ord, der hjælper klienten til at se sig selv
  • Mødet, hvordan du bruger nærvær, berøring og ord til at møde en anden

Heunder er

  • Forskellen mellem at leve “i tankerne” og at leve “i kroppen”
  • Lytte med hele dit væsen og tale derfra
  • Kropslæsning, at kunne læse hvilke følelser muskelspændinger holder tilbage i en krop
  • Åndedrættet, hvordan vi forstår og aflæser åndedrættet for at følge processen

På et intensiv handler det både om personlig og faglig udvikling. Din personlige rummelighed udvikles sideløbende med din faglige forståelse. Et intensiv er en tryg ramme for at du kan udforske det, du holder tilbage af dig selv, både traumatiske ting og positive kvaliteter.

Uddannelsen er tilrettelagt, så du hele tiden kommer igennem og træner de samme elementer igen og igen, men forstår det dybere og dybere på grund af din personlige udvikling.

På dette intensiv underviser: Intensivlærer Karen Vinding og Seniorlærer Maja Skau-Olsen. Obs at dette kursus har lidt andre mødetider end 3-dages intensiverne ellers har.

Tilmelding og eventuelle spørgsmål: Karen Vinding på krop@karenvinding.info eller 26 25 49 40. Indbetaling af depositum eller fuldt beløb ved tilmelding: Den danske bank: 3199-369997

Sted:

Hos Norup

Roskildevej 46

2000 Frederiksberg

Underviser:

Intensivlærer Karen Vinding og Seniorlærer Maja Skau-Olsen

Dato:

10.-12. maj 2019

Mødetider:

Fredag kl 17-21, Lørdag kl. 9.30-16.30 Søndag kl. 9.30-16.30

Pris / depositum:

2650 kr. / 500 kr.

Hvis du tilmelder dig før d. 15. marts 2019 kan du opnå en rabat på 200 kr.