Rosenmetoden

Rosenmetoden har sit navn efter den tysk-amerikanske fysioterapeut Marion Rosen, der gennem et livslangt studie af sammenhængen mellem åndedræt, muskelspændinger og følelser har udviklet den respektfulde, opmærksomme og enkle berøring. Denne milde berøring kan bevirke, at kroppen selv giver slip på dybe spændinger og tillader effektfuld forandring.

Den milde men alligevel faste berøringsform giver mulighed for at kroppen kan opleve sine spændinger og få de ubevidste muskelspændinger til at vende tilbage til deres normale tilstand.

Session med Kirsten

Rosenterapeutens hænder møder de spændte muskler med det samme tryk som de selv holder med. Hænderne lytter efter forandring. Når musklerne slapper af, vil de begynde at bevæge sig i takt med åndedrættet. Rosenterapeuten registrerer disse forandringer og betragter dem som broen mellem det bevidste og det ubevidste. Efterhånden som musklerne afslappes og åndedrættet bliver friere og dybere, kan glemte følelser og erindringer komme op og blive bevidste igen. Rosenterapeuten bliver ”jordemoder” for klientens indre processer, men klienten er altid den, der ved bedst.

Når en følelse får lov til at komme til udtryk, kan blokeringen slippes og kroppen bliver mere fri til at bevæge sig og være levende. Dette frigør energi og leder til afspænding og selvindsigt.

Reaktionerne i en Rosenbehandling er meget forskellige. For mange er det en skøn meditativ stund. Andre taler, ler eller græder. Kroppen giver slip på netop det, du er parat til at håndtere. I dagene efter en Rosenbehandling vil man ofte opleve at have fået indsigt, lindring og større handlerum.

Tiden mellem de enkelte Rosenbehandlinger er også vigtig. Her integreres både den fysiske ændringen i holdning og den indre oplevelse. Man vil ofte opleve at drømme mere, samt tale og handle på en mere fri måde efter at have været i kontakt med sin krop og sit ubevidste på denne måde. Eller der kan ske en opblomstring af kreativitet og livsglæde. En enkelt behandling kan være en meget dyb oplevelse, men som regel er det summen af flere behandlinger, der gør den store forskel.

Rosenmetodens intention er at vise mennesker, hvem de er og hvad de rummer inderst inde. Resultatet er en invitation til vækst og udfoldelse.

Metoden er ikke velegnet for:

– mennesker med svære psykiske sygdomme

– personer i dyb personlig krise

– mennesker med afhængighed af alkohol, stoffer eller medicin. (min 1 år uden afhængighed er nødvendig)

– børn

I disse tilfælde, har man brug for de forsvar, kroppens spændinger udgør. Men senere, når livet har ændret sig og der er større tryghed, eller man er blevet voksen, kan det være udbytterigt at arbejde med Rosenmetoden, for at få mere plads og større udfoldelsesmulighed.

Nyhedsmail fra DDUR

DDUR på Facebook

Tak for en varm opbakning fra de tilstedværende til vores reception for overdragelsen af Det danske uddannelsescenter for Rosenmetoden.

Vi havde en dejlig dag. Vi har fået opmuntring til at fortsætte vores arbejde for at endnu flere kan opleve Rosenmetodens muligheder.

Og tak for gaverne, også fra dem, der ikke kunne komme.

På billedet ses de nye ejere sammen med de afgående ejere. Øverst fra venstre, Maja, Mette og Birgit.
Øverst til højre, Peter, Anni og Kirsten.
... See MoreSee Less

Nye kurser - hvor, hvornår og med hvem.

Her er en oversigt over de kurser uddannelsescenteret udbyder fra nu og til slutningen af 2017.

Læs nærmere om hver kursus på www.rosenmetoden.dk.
... See MoreSee Less